dụng cụ trồng hoa

  • Chậu nhựa tròn dạng rộng, đường kính miệng lớn trồng cây cảnh  tại TP Vinh Nghệ An

    Chậu nhựa tròn trồng cây cảnh

    Chậu nhựa tròn dạng rộng, đường kính miệng lớn, chậu thiết kế sâu .. do vậy có thể trồng được tất cả các loại cây lớn, cây bụi, cây có tán lớn như Đại Phú, Mật Cật, ...

    Chậu có đường kính miệng 60cm, cao 28cm, Giá: 50.000 VNĐ /Cái

    Xem thêm

 1