Hệ thống tưới thông minh

  • Tưới thông minh – Phun mưa!

    Tưới thông minh – Phun mưa!

    Tưới phun mưa là hệ thống mà nước chảy ra từ đầu vòi dưới dạng mưa, bắn rộng, từng giọt lớn với tốc độ nhanh, thích hợp tưới cho các loại cây trong sân vườn, cánh đồng, sân cỏ, sân rộng, ruộng trồng rau…

    Xem thêm

 1